Blog

Reisverzekering acceptatie

Bij sommige verzekeringen die je af kunt sluiten kan acceptatie nog wel eens een probleem zijn, maar de reisverzekering hoort daar eigenlijk niet bij. Het komt namelijk zelden voor dat iemand zijn of haar aanvraag voor een reisverzekering wordt geweigerd door een verzekeraar. Wel kan het voorkomen dat een verzekeraar een bepaald beleid voert, bijvoorbeeld met betrekking tot de leeftijd van de persoon die zich bij hen wilt gaan verzekeren. In elk geval is er bij de reisverzekering geen sprake van een medische keuring of iets van dien aard en dat zal dan dus ook geen punt zijn waarop de acceptatie voor de reisverzekering stuk kan lopen.

Acceptatie voor de reisverzekering op basis van leeftijd

Het kan voorkomen dat verzekeraars het wel of niet accepteren van een nieuwe klant laten afhangen van de leeftijd van de verzekerde. Zo kan het voorkomen dat iemand die volgens de wet nog niet volwassen is en een reisverzekering probeert aan te vragen op grond van zijn of haar leeftijd zal worden afgekeurd. Tevens zijn er ook verzekeraars die een bepaalde bovengrens hanteren met het oog op acceptatie van de reisverzekering en deze bovengrens kan dan bijvoorbeeld liggen op de leeftijd van 70 jaar.

Medische keuring

Er zijn verzekeringen waarbij een medische keuring van toepassing is om daar de acceptatie dan mede van af te laten hangen, maar daar is bij de reisverzekering geen enkele sprake van. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je vanwege een slechte gezondheid of iets dergelijks niet tot de reisverzekering wordt toegelaten, want verzekeraars kijken daar namelijk niet naar. Op die manier is er dus voor vrijwel iedereen een zeer goede kans om gewoon een goedkope reisverzekering te gaan afsluiten en kun je er bij het vergelijken van reisverzekeringen rekening mee houden dat vrijwel alle verzekeraars je wel toe zullen laten tot de verzekering als je hiervoor een aanvraag hebt gedaan.

Posted in: Berichten

Leave a Comment (0) ↓