Blog

Ongevallendekking

Wil je gebruik maken van ongevallendekking bij je reisverzekering? Dat is mogelijk, maar weet dan wel dat deze dekking standaard geen onderdeel uitmaakt van de reisverzekering en dat hier dus sprake is van een aanvullende dekking. Dit houdt dus in dat wanneer je de ongevallendekking aan je reisverzekering toevoegt er een lichte stijging in de premie plaats zal vinden. Hoeveel dit precies is zal van verzekeraar tot verzekeraar verschillen, maar houd in elk geval rekening met een paar euro per maand. Je zult bij alle verzekeraars die een reisverzekering aanbieden in staat worden gesteld om een ongevallendekking af te sluiten. Heb je een ongevallendekking afgesloten, dan is het zo dat er zal worden uitgekeerd wanneer er sprake is van overlijden tijdens de reis, maar ook blijvende invaliditeit en letsel zal voor een vergoeding in aanmerking komen.

Ongevallendekking en de vergoeding

Wat is dan precies die vergoeding die er geldt bij de ongevallendekking en is het wel de moeite waard om de ongevallendekking als aanvullende verzekering bij je reisverzekering af te sluiten. De vergoeding die de verzekeraar uitkeert hangt in eerste instantie natuurlijk af van wat er is gebeurd. Is er bijvoorbeeld sprake van overlijden, dan is de uitkering van de verzekeraar volledig en in de andere gevallen zal er worden gekeken door de verzekeraar naar de mate van letsel waar er sprake van is. De vergoedingen zijn bij iedere verzekeraar weer anders, dus om er achter te komen hoe hoog deze zijn zul je de voorwaarden moeten raadplegen die verzekeraars er op na houden.

Wanneer wordt er niet uitgekeerd?

Het kan ook zijn dat een verzekeraar niet uitkeert, terwijl je wel gewoon een ongevallendekking af hebt gesloten. Er zijn namelijk wel wat regels verbonden aan de ongevallendekking en de verzekeraar van je reisverzekering zal dan ook zeker niet in alle gevallen zomaar uit gaan keren. Een verzekeraar kan bijvoorbeeld stellen dat er sprake is geweest van opzet of dat er bewust door de verzekerde onnodige risico’s zijn genomen die de kans op letsel hebben vergroot. Hoe vervelend het dan ook is, dan kan een verzekeraar dus besluiten om helemaal niets uit te keren.

Posted in: Berichten

Leave a Comment (0) ↓